Search:

Rabu, 22 Februari 2017
10:56:50am

Pengumuman

Permohonan Baru

Permohonan Baru (Individu)
 
         1.  Permohonan menggunakan Borang PAIP 01A
          -    Borang boleh di dapati di semua kaunter khidmat pelanggan daerah PAIP Berhad.
          -    Caj RM 1.00 akan dikenakan bagi setiap borang permohonan
 
2.  Melantik tukang paip yang berdaftar dengan SPAN bagi pemasangan paip di premis    
     pemohon.
 
3.  Dokumen yang di perlukan bagi setiap permohonan adalah seperti berikut:
        -  Salinan Kad Pengenalan/Sijil Pendaftaran Syarikat.
        -  Sijil layak menduduki premis
        -  Surat kebenaran kemasukan bekalan air dari Pejabat Tanah/Ketua Kampung/Pihak  
            Berkuasa  
           Tempatan/Agensi berkaitan.
        - Pelan pemasangan Paip dalaman.
        - Salinan SMP dari pihak Bank (Sekiranya tidak mempunyai geran rumah lagi).
 
4. Caj yang dikenakan bagi setiap permohonan:-
       - Deposit
       - Pemasangan
 
           5. PAIP Berhad berhak menolak sebarang permohonan sekiranya tidak mematuhi piawaian
             yang telah ditetapkan oleh syarikat.